SAR NAAC समिती स्वयं मूल्यमापन अहवाल

अ क्र.   समिती   पद    नाव
1        ग्रंथालय समिती   अध्यक्ष 
समन्वयक 
सदस्य
सदस्य
सदस्यडॉ . भूषण वसंतराव कर्डिले.(प्राचार्य) 
ग्रंथपाल सौ.सुवर्णा प्रकाश देसले.
प्रा.सौ .उषा प्रशांत क्षत्रिय .
प्रा.सुवर्णा पुरुषोत्तम बत्तासे.
प्रा. गायकवाड स्नेहा माणिकराव

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos