संपर्क

के.के वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय ,
डी.जी.पी नगर -१ , वडाळा शिवार, नाशिक - पुना रोड, नाशिक
नाशिक - ४२२ ००६
फोन: ०२५३-२४१४९१६ / २४१३९१६
ईमेल: principal-bed@kkwagh.edu.in

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos