सुसज्ज ग्रंथालय :-

ग्रंथालयामध्ये इंग्रजी व मराठी भाषेतील शिक्षणशास्त्र , साहित्य, इतिहास यासारख्या सर्वच विषयावरील ग्रंथ तसेच संदर्भ ग्रंथ व आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नियतकालिके उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे श्राव्य आणि दृकश्राव्य सीडीज उपलब्ध आहेत.

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos