सुसज्ज ग्रंथालय :-

ग्रंथालयामध्ये इंग्रजी व मराठी भाषेतील शिक्षणशास्त्र , साहित्य, इतिहास यासारख्या सर्वच विषयावरील ग्रंथ (४५९७), तसेच संदर्भ ग्रंथ (९२) आहेत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय नियतकालिके (0५) उपलब्ध आहेत. बैठक व्यवस्थ्या - ५० विद्यार्थी आसन व्यवस्था उपलब्ध आहे.

News

Participants of Grand Alumni Meet 2019

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos