शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग 

  अ .क्र.     शैक्षणिक अर्हता 
  १. सौ सुवर्णा प्रकाश देसले.  (ग्रंथपाल )  एम.ए. एम.लिब. डी.सी.एम. अनुभव १४ वर्षे 
  २.   
श्री.  सोमनाथ गोपाळा गाजरे (लिपिक ) 
बी.कॉम. अनुभव १४ वर्षे 
  3. सागर अनिल मुरकुटे (क्लर्क कम टायपिस्ट)  एम.कॉम/बी. लिब
अनुभव ४ वर्ष
  4. श्री. श्री. भिकन नारायण बडगुजर (शिपाई )  १० वी
अनुभव ११ वर्षे

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos