शिक्षक वर्ग 

  अ .क्र          शैक्षणिक अर्हता 
१     प्राचार्य डॉ.भूषण वसंतराव कर्डिले   बी. कॉम. , बी. ए .  एम. ए. एम.एड.आणि पीएच.डी. अध्यापन अनुभव- शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात २६ वर्ष ११ महिने अनुभव तसेच प्राचार्य पदाचा ११ वर्षाचा अनुभव 
 २    प्रा.उषा प्रशांत क्षत्रिय      एम. एस्सी. एम.एड. सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव   १२ वर्ष
 3

प्रा.योगिता भास्कर भामरे 
एम.ए. एम.एड. नेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव १०  वर्षे  

 प्रा. कीर्ती दिलीप चित्ते
 एम.ए. एम.एड. सेट (शिक्षणशास्त्र) अनुभव ०९  वर्षे
 ५  
 प्रा.दिपाली वाल्मिक सूर्यवंशी 
 एम.ए. एम.एड सेट (शिक्षणशास्त्र ) अध्यापन अनुभव १०  वर्षे  

  प्रा. सुवर्णा पुरुषोत्तम बत्तासे 
 एम.एस्सी . एम.एड. सेट (शिक्षणशास्त्र) अनुभव १२ वर्षे

 प्रा. प्रतिभा लक्ष्मण जाधव
 एम.ए. एम.एड अध्यापन अनुभव ०३  वर्षे

 प्रा. जयश्री दत्तात्रय वाघमारे
 एम.ए. एम.एड अध्यापन अनुभव ०३  वर्षे

 प्रा.योगेश प्रमोद गटकळ
फाईन आर्ट्स
१०
 प्रा. आनंद विष्णू अत्रे
 परफॉर्मिंग आर्टस्  
११
 प्रा. सुनील साहेबराव निरगुडे  
फिजिकल डायरेक्टर
 

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

८ व ९ जून २०१९ रोजी बी. एड अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा (सीइटी) होणार आहे.

दि. २२ मे २०१९ ते ७ जून २०१९ या कालावधीत के. के. वाघ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय येथे बी.एड. सीइटी चे मार्गदर्शन वर्ग सुरु राहणार आहेत.


Videos